Zákon o munici

Dne 16. 4. 2024 byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikován pod č. 91/2024 Sb. zákon o munici.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nově od roku 2026 upravuje nakládání s municí, zacházení s neaktivním muničním předmětem a pyrotechnický průzkum, ale také výkon státní správy na těchto úsecích. 

Zákonodárce za hlavní cíle nové úpravy označuje zvýšení úrovně zajištění vnitřní bezpečnosti, lepší srozumitelnost právní úpravy zbraní a střeliva a od ní oddělené právní úpravy munice pro jejich adresáty, efektivnější podnikání při nakládání s municí, zvýšení kvalifikačních předpokladů a tím pádem i kvality odváděné práce na straně držitelů muničních licencí a jejich zaměstnanců, stejně tak jako zlepšení preventivních a kontrolních mechanismů v oblasti munice. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že aby byly odstraněny určité nedostatky dosavadní právní úpravy nakládání s municí a v návaznosti na to výše popsané cíle naplněny, bylo vyhodnoceno, že bude nejvhodnější přijmout specifickou právní úpravu předmětné oblasti. Ta pak má, společně s novým zákonem o zbraních a střelivu publikovaným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 90/2024 Sb., tvořit moderní a srozumitelnou regulaci dané problematiky. Nový zákon o munici tedy vyděluje tuto oblast do samostatného zákona, čímž má výrazně zpřehlednit jak samotnou úpravu munice, tak i právní úpravu zbraní a střeliva, která se týká zcela zásadně širšího a z naprosté většiny též odlišného okruhu adresátů.

Snahou zákonodárce rovněž bylo zjednodušit a modernizovat právní úpravu jak po legislativní, tak po technické stránce, odstranit neúčelnou administrativu a snížit tak administrativní zátěž držitelů munice i státních orgánů. Toho má být dosaženo důraznou preferencí elektronické komunikace, a to prioritně prostřednictvím portálu Centrálního registru zbraní.

Nový zákon své účinnosti nabude dnem 1. 1. 2026.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články