Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání

Dne 27. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 210/2020 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí tohoto zákona vysvětluje, že v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, které je způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, byla v České republice postupně přijata celá řada opatření. Došlo především k zásadnímu omezení volného pohybu osob, jsou zde však i jiné dopady do dalších sfér každodenního života. Lidé se z preventivních důvodů například začali zdržovat převážně ve svých domovech a přestali se navzájem stýkat, nebylo-li a není-li to nezbytně nutné, nebylo možné pořádat setkání většího počtu osob. Zcela zásadní dopady měla situace na příjmy velkého počtu obyvatel, kdy třeba v pohostinství a hoteliérství byl provoz zcela zastaven, zaměstnanci byli a jsou propouštěni a živnostníci nemohli provozovat svoji činnost, díky čemuž jim ucházel zisk. Rodiče zase byli po uzavření škol nuceni zůstat se svými dětmi doma. To vše se na příjmech domácností projevilo negativně a je zde prognóza, že se ekonomické dopady tohoto druhu budou i nadále prohlubovat.

Vše výše popsané, vedle dalšího, negativně ovlivnilo také aktivitu podnikatelských subjektů, zejména pak jejich aktuální finanční situaci. Zákonodárce má snahu jim, prostřednictvím právě publikovaného zákona, alespoň částečně ulehčit, a to tím, že přináší podnikatelům/nájemcům, kteří jsou postiženi nouzovým stavem, možnost, za zákonem stanovených podmínek, odložení splátek nájmu nebo podnájmu prostoru nebo místnosti, pokud jsou tyto prostory využívány alespoň převážně k podnikání. Stejně tak jde rovněž o nemožnost pronajímatele nájem v ochranné době, zákonem vymezené, jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je takový nájemce v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním prostoru sloužícího k podnikání.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 27. 4. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři