Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na oblast realitního zprostředkování

Dne 30. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 249/2021 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
byty daně soud
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce jím v návaznosti na aktuální epidemickou situaci především stanovil, že u podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona o realitním zprostředkování zaniklo a který hodlá činnost realitní zprostředkování obnovit, nebude výkon realitního zprostředkování považován za neoprávněný, pokud podnikatel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona neprodleně ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a nejpozději do 31. 12. 2021 doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona. 

Marným uplynutím lhůty pro doložení této odborné způsobilosti živnostenskému úřadu však živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování podnikateli zaniká.

Důvodová zpráva popisuje, že realitní zprostředkovatelé podnikající podle zákona o realitním zprostředkování účinného od 3. 3. 2020 byli podle přechodného ustanovení tohoto zákona, a sice dle jeho § 25 bodu 1., povinni splnit podmínky přechodu z volné na vázanou živnost, a to původně ve lhůtě 6 měsíců od data účinnosti zákona o realitním zprostředkování. Tato lhůta byla novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 190/2020 Sb. sice posunuta o dalších 6 měsíců, tedy do 3. 3. 2021, s ohledem na přetrvávající epidemii však považoval zákonodárce za zřejmé, že i takto posunuté datum může být pro některé osoby podnikající v této oblasti likvidační. Má jít především o ty podnikatele, kteří budou nuceni svoji kvalifikaci prokázat složením zkoušky profesní kvalifikace „realitní zprostředkovatel“ podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Režim zkoušek byl totiž z důvodu epidemie výrazně omezen, dvakrát byl během uplynulého roku omezen dokonce absolutně. On-line formy testů zákon nepřipouští, zkouška spočívá v písemné, individuální ústní a praktické části, to vše v celkovém trvání od 3 do 5 hodin, což jinou formou nahradit nelze. Za popsaných okolností pak nebylo reálné veškeré zájemce o vykonání zkoušky tak, aby byla dodržena byť i dodatečně prodloužená lhůta, uspokojit. Proto zákonodárce přistoupil k popisovanému opatření, jež je předmětem nedávno publikovaného zákona.

Pokud by se totiž jinak, bez příslušného zásahu zákonodárce, jenž je předmětem tohoto zákona, realitní zprostředkovatel, který neměl možnost složit uvedenou zkoušku, rozhodl pokračovat v podnikání i po uplynutí lhůty stanovené zákonem (tedy po 3. 3. 2021), dopouštěl by se porušování zákona, případně dokonce trestného činu neoprávněného podnikání. 

Zákon své účinnosti nabyl dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články