Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti sportu

Dne 19. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 249/2020 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce vysvětluje, že při přípravě zákona č. 178/2019 Sb., o změně zákona o podpoře sportu, kterým byla zřízena Národní sportovní agentura jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu a kterým byl stanoven způsob přechodu kompetencí v oblasti státní podpory sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu, se samozřejmě nepočítalo se zvláštní situací způsobenou epidemií koronaviru v oblasti sportu.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu však byla přijata řada nezbytných krizových opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví, v jejichž důsledku došlo, vedle mnohého dalšího, také k uzavření sportovišť a k přerušení činnosti sportovních organizací. To s sebou přineslo zásadní dopady spočívající třeba též ve výpadcích plánovaných příjmů, jež by, bez rychlých opatření státu spočívajících v konkrétní aktivní pomoci, mohly být, dle důvodové zprávy, pro sportovní organizace fatální. Na jejich podporu doposud žádný z programů záchranných opatření zavedených v České republice nedopadal. Jsou totiž organizacemi neziskovými, nejsou tak zařazeny do okruhu adresátů pomoci v rámci současných programů Covid 1 a Covid 2 a nebylo možné podpořit je ani jiným způsobem. Šlo tedy o vytvoření legislativních podmínek pro to, aby stát mohl i v oblasti sportu poskytnout účinnou dodatečnou finanční pomoc.

Důvodová zpráva upřesňuje, že cílem, jehož má být prostřednictvím právě publikovaného zákona dosaženo, je tak vytvořit podmínky pro zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti sportu. Konkrétně má k realizaci tohoto cíle dojít změnou rozsahu působnosti Národní sportovní agentury pro rok 2020. Nový stav má vést k tomu, aby sportovní organizace, které vytvářejí na území celé České republiky podmínky pro sportovní činnost dětí i dospělých, podílejí se na výchově mládeže a sdružování dětí, pozitivně ovlivňují sociální zařazení dětí ve společnosti a vytvářejí podmínky pro využití jejich volného času, a obecně plní funkce směřující k zachování a zlepšení fyzického a zdravotního stavu dětí a dospělých v ČR, mohly i přes reálné důsledky opatření vyhlášených v rámci nouzového stavu a omezujících jejich činnost co nejjednodušším a plynulým způsobem navázat na svojí činnost v době před koronavirovou krizí.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 19. 5. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři