Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s koronavirem

Dne 17. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 177/2020 Sb. zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Obsahuje bližší úpravu tzv. ochranné doby, v rámci které mají být opatření realizována, jejích účinků, podrobností oznámení o jejím využití, předávání informací o takovém využití ochranné doby třetím osobám či zákazu plateb souvisejících s prodlením úvěrovaného, ale i dalších nutných souvislostí.

Zákonodárce přijetím opatření v zákoně obsažených reaguje na aktuální situaci, kdy v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, vyhlášení nouzového stavu a přijetí souvisejících vládních opatření existuje reálná hrozba masivního nárustu nesplácených dluhů ze sjednaných úvěrů, peněžitých zápůjček a dalších obdobných finančních služeb. Popsaná situace má totiž na velkou část obyvatelstva nemalé ekonomické dopady. Mnoho osob přišlo o svůj zdroj příjmů, ať již z důvodu onemocnění, karantény, nutnosti péče o děti či propadu zakázek, nebo přímo v důsledku vládních opatření. Veškeré tyto negativní důsledky má aktuálně přijatý zákon pomoci, alespoň co se týče splácení úvěrů, zmírnit.

Důvodová zpráva dále upřesňuje, že hlavními principy řešení představovaného zákonem jsou především dočasnost, široká působnost, kdy se má zákon vztahovat na všechny subjekty, které si v ekonomice sjednaly úvěr, opcionalita, což znamená, že dlužník může úlevy přiznané zákonem využít jen pokud o ně aktivně požádá, respektive se k nim oznámením zaslaným věřiteli přihlásí, a neutrální účinky pro poskytování nových úvěrů v ekonomice. Základními instrumenty jsou pak odklad splátek o zákonem stanovenou dobu, dočasný zákaz uplatňování sankcí z prodlení a dočasné snížení smluvního úroku na limitovanou úroveň. Tyto instrumenty se uplatňují pro jednotlivé kategorie dlužníků diferencovaně, jejich využití nemá mít u dlužníků z hlediska jejich úvěrové historie negativní dopad.

Obecně jde tedy o to, že je zde nově možnost odložit splácení úvěrů o zákonem stanovenou dobu, ve které se předpokládá trvání nejintezivnějších ekonomických dopadů krize COVID-19. Cílem přitom je zabránit vzniku prodlení a s ním souvisejících negativních důsledků jak pro dlužníka, jimiž mohou být sankce či negativní záznamy v dlužnických registrech a s tím související snížení bonity dlužníka, tak i pro úvěrové instituce v roli věřitelů.

Své účinnosti zákon nabyl dnem 17. 4. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři