Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Dne 30. 10. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 437/2020 Sb. zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jeho obsahem je úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu, úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu a úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči v souvislosti s aktuální epidemií. Má se přitom použít na právní vztahy neupravené přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek, jakými jsou například evropská nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, nařízení č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, nařízení č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, či nařízení č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

Jak je všeobecně známo, v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, v důsledku čehož a zejména v návaznosti na zavedení řady omezení na základě krizových opatření přijatých vládou byl, vedle mnohého dalšího, omezen osobní kontakt mezi lidmi, stejně tak jako omezena činnost veřejné správy. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že je, v kontextu všeho výše uvedeného, žádoucí v řízeních o nepojistných sociálních dávkách tato řízení co nejvíce zjednodušit. Projevem toho má být vydávání oznámení nebo rozhodnutí ve věci rovnou, což má poskytovaní těchto dávek urychlit. Také má být zjednodušen způsob dálkového podávání žádostí a dalších podkladů, přičemž má jít především o možnost jejich zasílání elektronickou formou bez zaručeného podpisu tak, aby docházelo k osobnímu kontaktu pracovníků veřejné správy s klienty jen v nezbytné míře. Navíc aktuálně, s ohledem na čerpání ošetřovného člena rodiny v souvislosti s uzavřením škol, nařízených karantén či nemocnosti zaměstnanců, došlo k dramatickému nárůstu nepřítomnosti zaměstnanců na úřadech práce. Bylo tak vyhodnoceno, že v současné kritické situaci spojené s nouzovým stavem a s koronavirovou pandemií byla činnost úřadů práce ohrožena, čemuž má přijaté opatření čelit.

Zákonodárce tak uzavřel, že pro zachování kontinuální výplaty nepojistných sociálních dávek, s ohledem na enormně vzrůstající problémy týkající se zdravotního stavu obyvatelstva, zaměstnance úřadů práce nevyjímaje, a k zabránění kolapsu při vyplácení dávek státní sociální podpory je nutné přijmout další opatření, jež nepřerušenou výplatu těchto sociálních dávek umožní. A právě publikovaný zákon má taková opatření přinést.

Jeho prostřednictvím má být minimalizována potřeba kontaktu osob v počtu statisíců se zaměstnavateli, s úřady práce a případně s dalšími institucemi, minimalizováno zatížení úřadů práce při posuzování nároku na výplatu a výši uvedených dávek náležejících ve 4. čtvrtletí 2020 a v 1. čtvrtletí 2021, a nakonec snížen objem zásilek doručovaných Českou poštou. Tato mimořádná právní úprava má být platná pouze pro omezené časové období z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a pokud bude omezen provoz Úřadu práce ČR.

Své účinnosti zákon nabyl dnem 30. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu