Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení

Dne 27. 3. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2020 Sb. zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byl zákonodárcem přijat jako jedno ze sady opatření přijatých v režimu stavu legislativní nouze v souvislosti s aktuální epidemií nákazy virem COVID-19 na území České republiky. V rámci s tím spojeného vyhlášeného nouzového stavu je vládou realizována řada omezujících opatření, která buďto reálně mají, anebo potenciálně mít mohou negativní dopad na podnikání osob samostatně výdělečně činných. Tyto negativní dopady spočívající v omezení možnosti podnikání mohou být jak přímé, například v důsledku uzavření provozoven, tak nepřímé, například z titulu potřeby péče o děti z důvodu uzavření základních a středních škol. Negativní dopady se projevily bezprostředně zejména propadem tržeb živnostníků, je však předpoklad, že budou ještě nějakou dobu po ukončení vládních opatření přetrvávat. Propad tržeb a tím i zisku osob samostatně výdělečně činných se může negativně projevit rovněž v dlouhodobém horizontu, a to na výši jejich důchodů, neboť živnostníci budou aktuálně dosahovat nižších vyměřovacích základů.

Proto zákonodárce přichází, dle důvodové zprávy, s prominutím placení povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných za měsíce březen až srpen 2020. Pro placení pojistného za rok 2020 se budou tyto zálohy považovat za zaplacené, ovšem maximálně do výše minimálních záloh platných pro rok 2020. Cílem tohoto snížení odvodového zatížení osob samostatně výdělečně činných má být realizace snahy umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a zachovat jejich schopnost pokračovat v podnikání i po jeho skončení, a to v plném rozsahu. K eliminaci negativního dopadu na výši budoucího důchodu má být období mezi březnem a srpnem 2020 u všech osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost považováno za dobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu vyloučenou.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 27. 3. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři