Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Dnem 1. 10. 2022 (ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení) své účinnosti nabyl zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 243/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Jednorázové nádobí, ekologie
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Je projevem transpozice evropských směrnic 2008/98/ES o odpadech a především 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, když v podrobnostech upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných plastových výrobků na trh, práva a povinnosti související s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků, a nakonec působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a v oblasti práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků.

Důvodová zpráva popisuje, že zákon stanovuje práva a povinnosti pro celou řadu vybraných plastových výrobků, a to především jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na trh tak, aby mohly být během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly určeny. Takovými výrobky, pro které zákon nová pravidla k omezení jejich dopadu na životní prostředí stanovuje, přitom jsou jak neobalové plastové výrobky jako vatové tyčinky, příbory, vlhčené ubrousky, tabákové výrobky s filtry apod., tak obalové plastové výrobky jako nádoby na potraviny, nápojové kelímky apod.

Dle zákonodárce negativní environmentální, zdravotní a ekonomické dopady některých plastových výrobků vyžadovaly přijetí specifické právní úpravy, která by tyto dopady účinně omezila. Proto jsou také prostřednictvím zákona prosazovány principy oběhového hospodářství, které před výrobky na jedno použití upřednostňuje opětovně použitelné výrobky a cílí na omezení množství vzniklých odpadů. Je považováno za důležité, aby vývoz plastového odpadu z EU (včetně České republiky), jenž má přeshraniční povahu a je rostoucím celosvětovým problémem, nevedl k nárůstu znečištění moří a oceánů odpadem v jiných částech světa.

Ve shodné částce Sbírky zákonů byl společně se zákonem o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí publikován pod č. 244/2022 Sb. rovněž jeho změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ten novelizuje pětici dalších zákonů, a sice zákon živnostenský, zákon o daních z příjmů, zákon o obalech, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Také ten své účinnosti nabyl, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 10. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články