Zákon o panevropském osobním penzijním produktu

Dne 11. 5. 2022 své účinnosti nabyl zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 91/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Uzákonění záruky dostupnosti sociální služeb
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V podrobnostech upravuje panevropský osobní penzijní produkt, působnost České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti jeho poskytovatelů, distributorů a účastníků. 

Navazuje přitom na přímo použitelná evropská nařízení, jakými jsou nařízení 2019/1238 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP), nařízení 2021/473, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, nařízení 2021/896, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu, či na prováděcí nařízení 2021/897, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

Deklarovaným cílem institutu panevropského osobního penzijního produktu je položit základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku, ale také pomoci řešit demografickou krizi, doplnit stávající penzijní produkty a podpořit nákladovou efektivitu osobních penzijních produktů tím, že poskytne vhodné možnosti pro dlouhodobé investice v oblasti osobních penzí.

Vzhledem k tomu, že není možné zasahovat do organizace národních penzijních systémů, nemá jít o nahrazení nebo harmonizaci stávajících vnitrostátních penzijních systémů, nýbrž o poskytnutí možnosti jednotlivcům využít nabídku nového dobrovolného rámce pro soukromé penzijní produkty různého typu podle jejich poskytovatele z různých sektorů finančního trhu, jenž má zároveň zajistit vysokou ochranu prostředků účastníků. Má tak jít o doplňkový osobní penzijní produkt na bázi dobrovolné nabídky i dobrovolného účastenství, tedy bez vazby na systém důchodového pojištění, jenž bude moci být nabízen širokou škálou finančních institucí, jakými jsou úvěrové instituce, pojišťovny, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění či investiční podniky, které budou disponovat povolením získaným pro tuto činnost v souladu s příslušnou evropskou legislativou. Naopak penzijní společnosti tento produkt nabízet nemají, neboť jejich činnost není harmonizovaným sektorem finančního trhu a je regulována na základě národní úpravy. 

Cílem zákona aktuálně nabývajícího své účinnosti pak je adaptovat vnitrostátní český právní řád na uvedené nařízení o PEPP, přičemž jde zejména o určení příslušného orgánu k výkonu pravomocí podle nařízení o PEPP, vymezení požadavků na odbornou způsobilost týkajících se distribuce panevropského osobního penzijního produktu, doplnění některých informačních povinností, či o vymezení skutkových podstat přestupků za porušení povinností vyplývajících ze zákona a nařízení o PEPP a pokut a jiných opatření. Zákon tedy má adaptační charakter a upravuje oblasti, u nichž je to nezbytné pro fungování evropského nařízení v praxi.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články