Menu

Změny v legislativě

Zákon o platebním styku

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar12.12.2017
Mgr. Martin Glogar12.12.2017Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 13. 11. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 370/2017 Sb. zákon o platebním styku.

Je projevem transpozice evropské směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, směrnice 2009/110/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, směrnice 2014/92/EU o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky, a směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu. Navazuje také na příslušná přímo aplikovatelná evropská nařízení, kterými jsou nařízení č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství, nařízení č. 260/2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech, a nařízení 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.

V podrobnostech upravuje činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí, účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby, a uživatelů platebních služeb, práva a povinnosti podnikatelů, kteří vydávají elektronické peníze, a držitelů elektronických peněz, práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli, používání jednotného označení služeb spojených s platebním účtem, postup při změně platebního účtu, a nakonec přístup k platebnímu účtu.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Ten se s účinností nového zákona zrušuje, a to včetně svých novel a prováděcích právních předpisů.

Za hlavní oblasti novinek, které nová právní úprava v návaznosti na výše uvedenou směrnici přináší, důvodová zpráva označuje například úpravu blokace peněžních prostředků, snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené či odcizené karty nebo zneužitím karty, důslednější vyžadování tzv. silného ověření uživatele při zadání platební transakce přes internet či jiný elektronický kanál, novinky stran informování o platebním účtu, regulaci inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací, či tzv. elektronické osvědčení totožnosti.

Zákon nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři