Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabyl zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 360/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Elektromobil, elektrické auto, dobíjení
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Je projevem transpozice evropské směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility a její novelizační směrnice 2019/1161, když upravuje minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

Jde tedy o reakci zákonodárce na výše uvedenou novelizační směrnici, jejíž podstata spočívá ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů tzv. čistých vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto podíly mají být dosaženy ve stanovených časových obdobích. Zákonodárce přitom vyhodnotil jako jedinou přijatelnou variantu přijetí zvláštního implementačního zákona a nikoliv zařazení nové transpoziční právní úpravy do zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť ten je normou procesní a mají v něm být obsažena obecná pravidla pro zadávání veřejných zakázek; neměla by v něm tudíž být, dle zákonodárce, obsažena úprava povinného pořizování stanovených komodit.

V souvislosti s tím bylo s účinností k 1. 12. 2022 zrušeno nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a to nařízením vlády publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 361/2022 Sb.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články