Zákon o právu na digitální služby

Dne 17. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 12/2020 Sb. zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V podrobnostech upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony, a nakonec některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.

Důvodová zpráva vysvětluje, že hlavním cílem nového zákona je zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických osob v pozici uživatelů služeb na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronicky, tedy formou digitální služby. Je o reakci na dosavadní stav, kdy ucelená právní úprava postavení uživatelů služeb při poskytování služeb orgány veřejné moci neexistovala. Zákonodárce usoudil, že stav, kdy neexistuje žádný relevantní a státem garantovaný přehled služeb orgánů veřejné moci, na které má de facto každá osoba při splnění příslušných předpokladů právo a které je orgán veřejné moci povinen poskytnout, je nežádoucí, a přijetím nového zákona projevil snahu tento stav změnit a poskytnout prostřednictvím nového zákona uživatelům služeb nejen větší právní jistotu při využívání digitálních služeb, ale i právní nárok na jejich poskytnutí.

V souvislosti s novou právní úpravou je novelizován zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o informačních systémech veřejné správy, správní řád, zákon o správních poplatcích, zákon o ověřování, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon o základních registrech, zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o elektronické identifikaci.

Ruší se rovněž dvě vyhlášky, a sice vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích), a vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) - obě k 1. 8. 2020.

Zákon jako celek své účinnosti nabyl dnem 1. 2. 2019, ovšem s výjimkami vymezenými v § 27 u celé řady jeho ustanovení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři