Zákon o prekurzorech výbušnin

Dnem 20. 8. 2022 své účinnosti nabyl zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 225/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Výbuch, exploze, požár
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na přímo použitelné evropské nařízení 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, které stanoví pravidla pro zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin, v podrobnostech upravuje práva a povinnosti osob při zpřístupňování, dovozu, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin, a dále působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle výše uvedeného přímo použitelného evropského nařízení a tohoto zákona.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin, jenž se s účinností nového zákona ruší, a to včetně své novely.

Důvodová zpráva popisuje, že dovoz, zpřístupňování, držení a používání vybraných prekurzorů výbušnin, tedy chemických látek a směsí, ze kterých lze připravit výbušniny, fyzickými osobami podléhalo na úrovni Evropské unie regulaci zavedené nařízením č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. To bylo do českého právního řádu adaptováno prostřednictvím výše již zmíněného zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. Tato pravidla měla za cíl zabránit neoprávněné výrobě výbušnin, a to jednak omezením volného prodeje vybraných chemických látek a směsí, jednak ostražitostí při volném prodeji dalších chemických látek a směsí, které tyto látky obsahují. Při vynucování celounijních pravidel však postupem času vyvstala řada potíží, které efektivnímu boji proti neoprávněné výrobě improvizovaných výbušnin bránily.

V zájmu zkvalitnění regulace zpřístupňování a držení prekurzorů výbušnin proto Evropská komise, motivována navíc řadou útoků v evropských městech s použitím improvizovaných výbušnin a doporučeními Rady Evropské unie, připravila nové, opět již výše zmíněné nařízení 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Cílem právě publikovaného zákona pak je zavést optimální regulaci zpřístupňování, dovozu, držení a používání prekurzorů výbušnin a dosáhnout tím slučitelnosti českého právního řádu s přímo použitelným výše uvedeným nařízením 2019/1148. Jelikož je převážná část povinností souvisejících s prekurzory výbušnin výslovně a adresně stanovena v uvedeném přímo použitelném nařízení, cílem zákona je především vymezit vhodný režim pro přístup osob z řad široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení, zakotvit působnost orgánů státní správy na poli regulovaných prekurzorů výbušnin, a nakonec zavést nástroje pro vynucování povinností.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články