Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Dne 9. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 99/2019 Sb. zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Je projevem transpozice evropské směrnice 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu. Ta, dle důvodové zprávy, upravuje zejména harmonizaci v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací u subjektů veřejného sektoru, harmonizaci požadavků na nástroje pro tvorbu internetových stránek a mobilních aplikací, zajištění jednotného monitorování stavu přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a nakonec osvětovou a konzultační činnost v dané souvislosti. Zákon pak v návaznosti na ni upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra. Povinné subjekty ve smyslu tohoto zákona jsou přitom vymezeny v jeho § 3. V první řadě jde o stát a územní samosprávné celky, ale také o celou řadu subjektů dalších.

Jak doplňuje důvodová zpráva, cílem zákonodárce bylo dosažení maximální přístupnosti informací poskytovaných povinnými subjekty, nastavení takového technického prostředí, aby osoby se zdravotním postižením mohly s internetovými stránkami, aplikacemi a jejich obsahem pracovat co nejvíce rovnoprávně, stejně tak jako stanovení právní jistoty pro posílení konkurenceschopnosti a sjednocení požadavků na tvůrce a poskytovatele technologií, které jsou pro vytváření a správu obsahu internetových stránek a mobilních aplikací využívány.

Zákonem je rovněž novelizován zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, stejně tak jako zrušena vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Své účinnosti zákon nabyl dnem 9. 4. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články