Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Dne 30. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 300/2020 Sb. zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon v podrobnostech upravuje, a to jako kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s pandemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného, za červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného

se přitom rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele v intencích dále v zákoně uvedených.

Důvodová zpráva vysvětluje, že i v současné době negativní důsledky rozšíření onemocnění COVID-19 projevující se v podnikatelském prostředí stále trvají a vzhledem k velkým změnám v chování spotřebitelů se ani po obnovení činnosti ekonomická situace mnoha podnikatelských subjektů dostatečně nezlepšuje. U řady zaměstnavatelů došlo například k tak výraznému propadu tržeb, že se dostávají do problémů nejen s likviditou, ale i s pokrytím svých nákladů. Doposud bylo přijato několik opatření majících aktuální situaci podnikatelů vylepšit, mezi nimi třeba program refundace náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli za zaměstnance zaměstnancům v pracovním poměru, u kterých byla uplatněna překážka v práci na straně zaměstnavatele. Ta však nemusela být pro všechny zaměstnavatele, především ty malé, vhodná. Ve snaze co nejvíce podpořit udržení zaměstnanců v pracovní aktivitě a tím maximálně omezit potřebu propouštění zaměstnanců proto zákonodárce přichází s opatřením provedeným právě publikovaným zákonem. 

Ten své účinnosti nabyl dnem 30. 6. 2020, ovšem s výjimkou novely zákona o nemocenském pojištění, jež své účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2020. Jeho cílem je podpořit zaměstnavatele jakožto poplatníka univerzálním nástrojem, jímž je prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem za zaměstnance v pracovním poměru za měsíce červen, červenec a srpen 2020, což by mělo odpovídat období obnovování činnosti podnikatelských subjektů. Ambicí bylo nastavit podmínky nároku na toto prominutí tak, aby se zaměstnavatelé snažili zaměstnanost u svých zaměstnanců zachovat.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články