Zvláštní režimy v oblasti zahraničního obchodu

Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Dne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 151/2021 Sb. zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Zvláštní režimy v oblasti zahraničního obchodu
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na přímo použitelná evropská nařízení 2017/821, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, a 2271/96, o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících, v podrobnostech upravuje působnost a pravomoci orgánů k provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu. Pro danou oblast právních vztahů vymezuje konkrétně působnost Ministerstva průmyslu a obchodu a Generálního ředitelství cel, ale také opatření k nápravě ukládaná za účelem nápravy zjištěných nedostatků a přestupky na daném úseku.

Zákon je adaptačním předpisem ke dvěma výše uvedeným přímo použitelným nařízením EU, jež představují zvláštní unijní úpravu určitých režimů v oblasti zahraničního obchodu, které se, na rozdíl od standardního obchodního režimu, liší svým speciálním charakterem. První z nařízení má přitom představovat jeden ze způsobů, jak prostřednictvím kontroly obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z oblastí konfliktů odstranit financování ozbrojených skupin a zlepšit nepříznivou situaci v těžebním sektoru v nestabilních regionech, druhým zase mají být odvráceny negativní účinky extrateritoriální aplikace právních aktů třetích zemí na fyzické a právnické osoby podléhající jurisdikci členských států EU, přičemž nařízení má umožnit chránit zájmy EU a zájmy uvedených fyzických a právnických osob zrušením, neutralizací, zablokováním nebo jiným potlačením účinků příslušných zahraničních právních aktů.

Důvodová zpráva vysvětluje, že bylo nutné, a to za účelem řádné kontroly a vymáhání plnění povinností z těchto nařízení pro Českou republiku vyplývajících, určit v českém právním řádu příslušný orgán, jenž bude úkony plynoucí z nařízení plnit, stejně tak jako stanovit pravidla týkající se porušení povinností a sankce, které bude daný orgán kontrolovaným subjektům při porušení těchto nařízení ukládat. A tomu všemu má být učiněno zadost tímto právě publikovaným zákonem.

Ten své účinnosti nabývá dnem 15. 4. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Novela zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 183/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu