Zákon o prověřování zahraničních investic

Dne 3. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 34/2021 Sb. zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic).

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na přímo použitelné evropské nařízení 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie, v podrobnostech upravuje pravidla prověřování některých zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku a některé povinnosti zahraničních investorů. Novelizuje rovněž kompetenční zákon a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že zákonodárce přijetím právě publikovaného zákona reagoval na dosavadní stav, kdy český právní řád prověřování zahraničních investic nijak komplexně neupravoval. Vnímat bylo lze toliko obecnou úpravu vnitřní ochrany bezpečnostních zájmů státu a veřejného pořádku v krizovém zákoně či v zákoně o kybernetické bezpečnosti, dílčí bezpečnostní hlediska jsou pak zohledňována v některých sektorových předpisech, jakými jsou například zákon o zbraních, zákon o pyrotechnice, energetický zákon, zákon o elektronických komunikacích či zákon o bankách. Vzhledem k tomu, že oblast přímých zahraničních investic spadá do oblasti společné obchodní politiky EU, bylo na její úrovni přijato výše uvedené evropské nařízení, na něž bylo potřeba národní právo adaptovat. Proto bylo v tomto ohledu přistoupeno ke komplexní úpravě představované právě publikovaným zákonem.

Jeho deklarovaným smyslem je především stanovit pravidla a postupy pro prověřování přímých zahraničních investic, a to v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního či veřejného pořádku. Stanovené postupy pak mají sloužit k posouzení, zda zahraniční investice může mít na bezpečnost státu nebo jeho vnitřní či veřejný pořádek vliv, a to včetně dopadů na kritickou infrastrukturu a na klíčové technologie a vstupy, pro které je bezpečnostní hledisko esenciální a jejichž narušení, ztráta či zničení může mít na Českou republiku značný dopad. Zohledňovány mají být přitom též souvislosti a okolnosti zahraniční investice, zejména to, zda je zahraniční investor ovládán přímo či nepřímo vládou třetí země, například prostřednictvím významného financování, či zda již byl zapojen do činností ovlivňujících bezpečnost nebo veřejný pořádek v některém členském státě EU.

Zákon své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 5. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři