Zákon o realitním zprostředkování

Dne 17. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 39/2020 Sb. zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Upravuje některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související. Konkrétně jde, vedle mnohého dalšího, také například o pojištění realitního zprostředkovatele, smlouvu o realitním zprostředkování, informační povinnost realitního zprostředkovatele, výhradní realitní zprostředkování, výpovědní dobu, provize, kontrolu nad dodržováním stanovených povinností či přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob, jichž se jako realitní zprostředkovatelé mohou dopustit. Zákonem je také novelizován živnostenský zákon a zákon o bankách.

Důvodová zprava vysvětluje, že je nový zákon reakcí na dosavadní stav, kdy žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování, doposud neexistoval. Zákonodárce přitom tento stav vyhodnotil jako nežádoucí, a to především z hlediska nedostatečné ochrany spotřebitele jakožto účastníka realitního obchodu realizovaného za účasti realitního zprostředkovatele. K její vyšší míře by měla nová právní úprava přispět.

Řada obdobných profesí, jakými jsou například pojišťovací zprostředkovatelé či zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů, již zákonem přísné podmínky, za nichž mohou svou činnost provozovat, nastaveny měla. Naopak realitní zprostředkování, jež je z hlediska možných dopadů na klienta v některých ohledech často rizikovější, doposud žádné speciální právní úpravě nepodléhalo, a to přesto, že jde u realitních obchodů často o velmi složité transakce vyžadující pro jejich úspěšnou realizaci vysokou úroveň odborných znalostí. Tento neutěšený stav měl vést k neustále se opakujícím problémům často majícím pro klienty zásadní důsledky.

Proto zákonodárce po dlouhých úvahách a diskuzích k přijet této zcela nové právní úpravy přistoupil. Ta má pomoci eliminovat dosavadní neduhy typu nízké odborné způsobilosti realitních zprostředkovatelů, chybějící povinnosti pojištění realitních zprostředkovatelů či nedostatečné úpravy vzájemných vztahů mezi realitním zprostředkovatelem a jeho klientem. Celkově má dojít ke kultivaci podmínek pro poskytování realitního zprostředkování, stejně tak jako k jejich sblížení s ostatními státy EU.

Své účinnosti nový zákon nabyl dnem 3. 3. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři