Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Dne 6. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 332/2020 Sb. zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na přímo použitelná evropská nařízení upravuje v podrobnostech působnost správních orgánů v oblasti sčítání, práva a povinnosti osob v souvislosti se sčítáním, přípravu sčítání, způsob získávání údajů a jejich zpracování, a nakonec zpřístupnění výsledků sčítání. 

Evropskými nařízeními, na něž navazuje, přitom jsou nařízení č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, nařízení č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, nařízení č. 223/2009 o evropské statistice, nařízení č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů či nařízení č. 2017/712, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů.

Česká republika má totiž, v souladu s evropskou legislativou, povinnost poskytovat Evropské komisi, potažmo Statistickému úřadu Evropské unie Eurostatu, v desetiletých intervalech souhrnné údaje o obyvatelstvu, domech a bytech získané prostřednictvím sčítání lidu, domů a bytů. Referenční rok přitom připadá vždy na začátek každého desetiletí, tím následujícím pak bude rok 2021. Cílem zákona přitom je poskytnout právní úpravu umožňující sčítání lidu, domů a bytů v tomto roce provést. Jde o vytvoření právního, organizačního, technického a logistického rámce nezbytného pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání, tedy pro sběr údajů, jejich zpracování a pro distribuci výsledků uživatelům.

Při sčítání má jít o zjištění údajů o obyvatelstvu, o jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, o domácnostech, o úrovni bydlení a o struktuře domovního a bytového fondu k určitému rozhodnému okamžiku na území daného státu. Údaje se získávají a zpracovávají k jednomu datu, ve vzájemných vazbách a ve stanoveném územním členění.

Své účinnosti zákon nabývá dnem 21. 8. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři