Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek

Dnem 15. 9. 2022 své účinnosti nabyl zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 242/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Je projevem transpozice evropské směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) a její novelizační směrnice 2018/1808. Na úrovni vnitrostátního právního řádu nově upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek. Vedle definice základních pojmů a působnosti zákona v podrobnostech upravuje působnost Rady jakožto orgánu dozoru, seznam poskytovatelů služby platformy, opatření k ochraně a jejich náležitosti, související ochranu osobních údajů, opatření k nápravě a přestupky. Rozsáhle je měněn rovněž zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a dále rovněž zákon o regulaci reklamy a zákon o audiovizi.

Důvodová zpráva popisuje, že zákon představuje toliko minimální nutnou míru harmonizace regulace poskytování audiovizuálních mediálních služeb, aniž by v některé z regulovaných oblastí stanovil přísnější právní úpravu, než vyžadují výše uvedené směrnice. Vysvětluje, že do českého právního řádu zavádí pravidla pro obsah šířený prostřednictvím platforem pro sdílení videonahrávek, a to s ohledem na ochranu veřejnosti před nenávistnými a násilnými projevy a podněcováním k terorismu, s ohledem na ochranu nezletilých osob před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj, a v neposlední řadě s ohledem na posílení stávající ochrany spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články