Menu

Změny v legislativě

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar03.10.2016
Mgr. Martin Glogar03.10.2016

Dne 19.9.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 297/2016 Sb. zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon přijatý v návaznosti na přímo aplikovatelné evropské nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu upravuje, dle svého úvodního ustanovení, některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru, některé požadavky na služby vytvářející důvěru, působnost Ministerstva vnitra v oblasti služeb vytvářejících důvěru a sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.

Doposud byly některé instituty, jež jsou uvedeným evropským nařízením chápány jako služby vytvářející důvěru, upraveny zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ale také vyhláškou č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, a vyhláškou č. 212/2012 Sb., o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu. Tyto předpisy se s účinností nové právní úpravy ruší, a to včetně svých novel.

Cílem této nové právní úpravy, jež je nahrazuje, je adaptovat vnitrostátní právní řád na výše zmíněné evropské nařízení zvané též eIDAS tak, aby s ním byl v plném souladu.

V souvislosti s tím byl přijat a ve shodné částce Sbírky zákonů publikován rovněž změnový zákon, a sice zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ten mění bezmála sedm desítek dalších zákonů.

Oba zákony nabyly účinnosti, s výjimkou několika málo ustanovení druhého z nich, dnem 19.9.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři