Zákon o službě vojáků v záloze

Dne 5.2.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 45/2016 Sb. zákon o službě vojáků v záloze.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Upravuje právní postavení vojáka v záloze, průběh vojenské činné služby, na kterou byl voják v záloze povolán, jeho nároky související s výkonem vojenské činné služby, podmínky pro zařazení a vyřazení z aktivní zálohy a podmínky finanční podpory zaměstnavatele vojáka v záloze zařazeného do aktivní zálohy.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze. Ten se, s účinností nového zákona, zrušuje, a to včetně svých novel a prováděcích právních předpisů. Zde jde konkrétně o nařízení vlády č. 39/2008 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení, vyhlášku č. 271/1999 Sb., kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení, a vyhlášku č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení.

Dle důvodové zprávy byla dosavadní právní úprava rekodifikována proto, aby došlo k relevantní reflexi právních i faktických změn, jež nastaly od doby přijetí předchozího zákona č. 220/1999 Sb. Mezi nimi lze v první řadě zmínit zrušení povinné vojenské služby a profesionalizaci armády. V souvislosti s těmito změnami a dlouhodobým snižováním rozpočtu Ministerstva obrany byly jako reakce vlády přijaty Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky a Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky.

Právě publikovaný zákon má přinést právní úpravu nezbytnou pro realizaci legislativních opatření daných uvedenými koncepcemi, zejména pak Koncepcí aktivní zálohy. Hlavním cílem totiž bylo vytvořit předpoklady pro zvýšení participace státních občanů České republiky na obraně vlasti a pro zefektivnění chodu ozbrojených sil České republiky. To má pomoci lépe se adaptovat na současnou komplikovanou bezpečnostní situaci ve světě při celkově nižší rozpočtové náročnosti.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu