Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

Dne 27. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 255/2020 Sb. zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Je dalším z řady legislativních opatření, jež mají pomoci zmírnit důsledky omezujících opatření realizovaných v době nouzového stavu vyhlášeného v návaznosti na vznik a rozšíření onemocnění COVID-19 na území české republiky. Tato opatření měla a stále ještě mohou mít negativní dopad na velký počet podnikatelských subjektů. Došlo především k omezení provozu a obchodní činnosti velkého počtu z nich.

Důvodová zpráva vysvětluje, že v důsledku popsaného se řada zaměstnavatelů potýká s propadem tržeb, na což navazují problémy s likviditou. Dosavadní likviditu podporující opatření ve formě poskytnutí úvěrů s garancí státu a programu Antivirus kompenzujícího část vyplacených náhrad mezd nabíhají postupně a přinejmenším v některých případech se v aktuálním čase patrně ukázala jako ne zcela dostatečná. Navíc u mnoha zaměstnavatelů došlo k natolik silnému propadu obchodní činnosti, že kromě nedostatku likvidity čelí, ve srovnání s potenciálními výnosy z ekonomické činnosti za celý rok 2020, také problémům příliš vysokých nákladů, což u nich vede k riziku vysokých ekonomických ztrát.

Proto zákonodárce přichází s opatřeními dalšími, realizovanými právě publikovaným zákonem. Zjednodušeně řečeno, má jít o snížení penále z pojistného a odložení plateb pojistného, které zaměstnavatel odvádí ze svého vyměřovacího základu, o předkládání přehledu o výši vyměřovacího základu elektronicky, což má, za účelem proveditelnosti a možnosti průběžného vyhodnocování dopadů nové právní úpravy, pomoci příslušným orgánům veřejné správy získávat velmi rychle a průběžně přehled o tom, kolik zaměstnavatelé měli na pojistném uhradit a kolik už skutečně uhradili, respektive neuhradili, a to bez nadbytečné administrativní zátěže na straně zaměstnavatelů, a nakonec o zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na OSSZ. Takový výběr v hotovosti považuje zákonodárce v době epidemie za vysoce rizikovou aktivitu z pohledu možného přenosu nákazy, navíc vychází ze zkušenosti, že v době epidemie řada plátců, kteří tuto možnost dříve využívali, provedla platby nyní bezhotovostně. Má se tak za to, že postrádá smysl, aby v této situaci byly pro tak malé množství případů vytvářeny na každé OSSZ podmínky pro placení pojistného v hotovosti.

Zákonem jsou také novelizovány zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o nemocenském pojištění a zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb.

Své účinnosti nový zákon nabyl, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 27. 5. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři