Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Dne 30. 10. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 438/2020 Sb. zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce při přípravě tohoto předpisu vycházel z toho, že v současné době Česká republika čelí dalšímu ataku koronavirové epidemie, přičemž jedním z celospolečensky zásadních epidemiologických opatření je opět, obdobně, jako na jaře, uzavírání školských zařízení. Důvodová zpráva vysvětluje, že zatímco pro jarní část minulého školního roku k některým dočasným úpravám ošetřovného majícím umožnit rodičům setrvat se svými dětmi doma došlo, pro aktuální školní rok ještě úprava ošetřovného takto přizpůsobena aktuální situaci nebyla. Proto byl přijat právě publikovaný zákon, na jehož základě by měl i nyní být zaměstnanec po dobu své nepřítomnosti v práci při uzavření školy, školského zařízení a zařízení pro osoby závislé na péči zabezpečen ošetřovným po celou  dobu  uzavření  tohoto  zařízení. Ošetřovné má být v tomto rozsahu poskytováno také zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. 

Platí tedy, že se podpůrčí doba u ošetřovného prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii. To má primárně přispět k lepšímu finančnímu zabezpečení rodin s malými dětmi.

Zákon výslovně stanoví, že ošetřovné se neposkytuje například za období po skončení zaměstnání nebo v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy. Má rovněž dojít ke zjednodušení administrativních procesů, jakým je například předávání dokumentů potřebných pro výplatu dávek, neboť některé dosavadní praktické aspekty uplatňování a výplaty ošetřovného byly vyhodnoceny jako administrativně náročné a za současné situace veřejností obtížně akceptovatelné. 

Zákon své účinnosti nabyl, s jednou výjimkou, dnem 30. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu