Menu

Změny v legislativě

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar10.05.2016
Mgr. Martin Glogar10.05.2016

Dne 29.4.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon upravující zcela nově problematiku zadávání veřejných zakázek nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou především zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ten se, s účinností nového zákona, zrušuje, a to včetně svých novel a prováděcích předpisů.

Nový zákon v podrobnostech upravuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání, povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání, uveřejňování informací o veřejných zakázkách, zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek a zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky. Obsahuje rovněž právní úpravu informačního systému o veřejných zakázkách, systému kvalifikovaných dodavatelů, systému certifikovaných dodavatelů a dozoru nad dodržováním tohoto zákona.

Je přitom projevem transpozice několika evropských směrnic. Jde především o směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, směrnici 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, směrnici 2014/23/EU o udělování koncesí, směrnici 2009/81/ES o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti, směrnici 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, směrnici 92/13/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, či o směrnici 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

Dle důvodové zprávy si zákonodárce od nové právní úpravy slibuje, vedle zajištění plného souladu s evropskou legislativou, především nastavení jasných pravidel, které by v míře dovolující předmětem zákona zabránily korupci, garantovaly hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, rychlou realizaci potřebných veřejných projektů a férovou soutěž dodavatelů. Za další z generálních cílů nové úpravy pak označil maximálně možné snížení administrativní náročnosti procesu zadávání veřejných zakázek při současném zajištění dostatečné transparentnosti tohoto procesu.

V souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek byl ve Sbírce zákonů publikován rovněž změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pod č. 135/2016 Sb.

Oba zákony nabývá účinnosti, s výjimkou několika z ustanovení prvního z nich, dnem 1.10.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři