Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Dne 26. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 45/2020 Sb. zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Upravuje zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmů ve vztahu k Tchaj-wanu, stejně tak jako spolupráci příslušných úřadů při správě daní.

Důvodová zpráva vysvětluje, že práva a povinnosti v oblasti daní z příjmů ve vztahu k Tchaj-wanu nebyly doposud speciálně upraveny, neboť území Tchaj-wanu není Českou republikou uznáno za stát. Proto s ním není ani možné uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Příjmy daňových rezidentů České republiky plynoucí ze zdroje na území Tchaj-wanu byly proto daněny v České republice bez ohledu na to, jestli podléhají zdanění i na území Tchaj-wanu. Daň zaplacenou na Tchajwanu si poplatník mohl pouze uplatnit jako výdaj. Příjmy daňových nerezidentů, kteří jsou daňovými rezidenty Tchajwanu, plynoucí ze zdrojů na území České republiky zde podléhají zdanění bez omezení.

Jedním z cílů české zahraniční politiky je ovšem rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů s ostatními státy i jinými jurisdikcemi, tedy včetně území Tchaj-wanu. Některé formy hospodářských, obchodních, kulturních a jiných styků a z nich plynoucí příjmy mohou obecně zakládat daňovou povinnost daňových rezidentů České republiky na území Tchaj-wanu a naopak. Přitom dochází, bez existence daňové smlouvy, k mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů. Zákonodárce si je vědom, že je takové dvojí zdanění nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které daňovým rezidentům jedné jurisdikce plynou z jurisdikce druhé. Jelikož má Česká republika zájem na rozvoji hospodářských vztahů s Tchaj-wanem, přičemž však s ním, z důvodu uvedeného výše, není možné uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, přichází český zákonodárce s jednostranným přijetím vnitrostátního zákona prezentovaného právě publikovaným zákonem s tím, že ze strany Tchaj-wanu předpokládá opatření reciproční.

Své účinnosti zákon nabývá dnem 12. 3. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články