Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Dne 9. 10. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 254/2019 Sb. zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nový zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou především zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, a vyhláškou č. 123/2015 Sb., která stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti. Veškeré tyto uvedené předpisy se s účinností nového zákona ruší, a to včetně svých novel.

K přijetí zcela nové právní úpravy dané oblasti zákonodárce v důvodové zprávě vysvětluje, že dosavadní právní úprava je v posledních letech velice kritizována, a to za mnohé nedokonalosti, nesystémová řešení, zastaralost, ale i další nedostatky, kterými trpí. Především se má jednat o problematiku zápisu do seznamu, resp. vzniku znaleckého oprávnění, odměňování, nedostatečné sankční mechanismy či absenci kontroly kvality a věcného přezkoumávání znaleckých posudků.

Dosavadní zákon o znalcích a tlumočnících je navíc v současnosti jedním z nejstarších účinných právních předpisů České republiky. Právní úprava, jíž představuje, je dnes již značně zastaralá, neodpovídá momentální společenské situaci a užívá řadu dnes již nevyhovujících termínů a institutů. Byla proto přijata právní úprava zcela nová, prostřednictvím které má být znalecké prostředí stabilizováno a především zkvalitněn výkon činností, jež jsou obsahem tohoto odvětví.

Ve shodné částce Sbírky zákonů byl rovněž vydán související změnový zákon, a sice pod č. 255/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. V souvislosti s tím je novelizován trestní řád, živnostenský zákon, zákon soudních poplatcích, zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon o správních poplatcích, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a nakonec zákon o zdravotních službách.

Oba nové zákony, tedy jak zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, tak změnový zákon k němu, své účinnosti nabývají současně, a to dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři