Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce

Dnem 1. 9. 2022 své účinnosti nabyl zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 214/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že nový zákon s účinností od září tohoto roku obnovuje možnost povinných v exekuci splnit podmínky tzv. milostivého léta. Deklarovaným cílem zákonodárce přitom bylo umožnit v co nejkratší době povinným učinit kroky k zastavení exekucí vedených ve prospěch veřejnoprávních oprávněných a přispět tak ke snížení počtu exekucí. Má v podstatě jít o prodloužení právní úpravy tzv. milostivého léta, když změny jsou spíše jen parametrické povahy, případně jde o vyjasnění některých pojmů, jejichž interpretace v praxi přinesla určité obtíže.

Jde přitom do jisté míry také o reakci zákonodárce na aktuální celospolečensky neutěšenou situaci, když bylo předpokládáno, že v důsledku současné energetické krize i zvyšující se inflace někteří povinní, kteří by jinak využili tzv. milostivé léto účinné od 28. 10. 2021, tak nemohli učinit, protože peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie a další položky, u nichž došlo ke zvyšování cen.

Souhrnně řečeno, obnovení možnosti uhradit stanovené částky v rámci tzv. milostivého léta má umožnit povinným, kteří tento institut nevyužili v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, aby vyřešili své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním oprávněným, což má přispět ke snížení počtu exekucí vedených v České republice. V důsledku toho má pak sekundárně dojít ke snížení zátěže na celý systém vymáhání exekucí a v návaznosti na to ke snížení tlaku na sociální systém, přičemž se snížením počtu exekucí je předpokládáno rovněž snížení počtu osob, které pobírají sociální dávky, a přesun části těchto osob z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články