Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Dne 13. 8. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 296/2021 Sb. zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V podrobnostech upravuje podmínky výkonu volebního práva na území České republiky u osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 a dalších osob podle tohoto zákona ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 10. 2021, a podmínky výkonu práva těchto osob hlasovat v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování. Upravuje rovněž zvláštní pravidla správy těchto voleb a zjišťování jejich výsledků.

Důvodová zpráva k okolnostem jeho přijetí vysvětluje, že podle volebních zákonů jsou karanténa a izolace jakožto opatření, která představují omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví, překážkou výkonu práva volit, což obecně znamenalo, že osoby v karanténě a izolaci nebyly podle dosavadní právní úpravy oprávněny ve volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat. Taková úprava je součástí ustanovení příslušných volebních zákonů od okamžiku jejich přijetí, v poslední době se však pro její nebývalé dopady na právo ve volbách hlasovat stala předmětem kritiky. Zatímco v minulosti se týkala pouze desítek případů, s příchodem vysoce infekčního onemocnění COVID-19 může vzhledem k současné epidemické situaci s ohledem na její předpokládaný následný vývoj dopadnout až na tisícovky voličů. 

Z takových důvodů byl již minulý rok přijat speciální zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 350/2020 Sb., jenž právo osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19 volit ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu upravoval. Jednalo se přitom o jednorázový zákon, který byl svou aplikací v daných volbách vyčerpán. Nelze jej tedy automaticky aplikovat na volby další.

Proto přistoupil zákonodárce k přijetí zákona nového, jenž je v podstatě obdobou zákona z minulého roku a umožní osobám s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí COVID-19 hlasovat také ve volbách do Poslanecké sněmovny, které jsou rozhodnutím prezidenta republiky vyhlášeny na dny 8. a 9. 10. 2021. Má jít o osoby, jimž karanténu nebo izolaci nařídila krajská hygienická stanice rozhodnutím nebo praktický lékař formou neschopenky či vydáním speciálního potvrzení. Zákon má rovněž umožnit hlasování voličům umístěným v pobytových zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu ochrany před nemocí COVID-19 uzavřena, stejně tak jako jejich pracovníkům, kteří se v nich v době, kdy v zařízení hlasování probíhá, nachází. Možnost využít zvláštní způsoby hlasování se naopak nemá týkat osob, které zůstanou doma, v tzv. preventivní karanténě, dobrovolně, neboť na ně se překážka ve výkonu volebního práva podle volebního zákona nevztahuje. Zvláštní způsoby hlasování mají být obdobné těm, které byly definovány již pro krajské a senátní volby v roce 2020 výše uvedeným zákonem, byť s několika úpravami vycházejícími jednak z praktických zkušeností a připomínek z minulého roku, jednak reflektujícími odlišný druh voleb.

Tato speciální právní úprava byla tedy přijata v kontextu skutečnosti, že dosavadní volební zákony nepočítaly s doposud bezprecedentní pandemickou situací, jež v minulém roce nastala a pokračuje také v roce letošním a díky které se v karanténě nebo v izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví pravidelně ocitá nepoměrně více osob, a tedy i voličů, kteří by v důsledku zmíněné překážky nemohli své právo hlasovat ve volbách naplnit. Objevily se proto pochopitelné obavy o ústavní konformitu dosavadní právní úpravy a ruku v ruce s tím o regulérnost voleb. I když podobu epidemické situace v době plánovaných voleb nelze aktuálně zcela přesně předpovídat, stále je zde předpoklad, že bude významná skupina voličů v karanténě nebo v izolaci v rozhodné době existovat. Zákonodárce proto vyšel právě publikovaným zákonem legitimní společenské poptávce umožnit také těmto osobám své volební právo realizovat vstříc. 

Své účinnosti zákon nabyl dnem 14. 8. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu