Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu

Dne 24. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 350/2020 Sb. zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci upravuje právo osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 volit ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. 10. 2020 a 9. a 10. 10. 2020, a v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami a podmínky výkonu volebního práva a práva hlasovat v referendu těchto osob prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování. Upravuje také zvláštní pravidla správy voleb a zjišťování výsledků voleb. 

Důvodová zpráva k souvislostem přijetí tohoto zákona vysvětluje, že doposud byly, podle volebních zákonů, izolace a karanténa jakožto opatření, která představují omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví, překážkou výkonu práva volit. Osoby v karanténě a izolaci tedy ve volbách do zastupitelstev krajů ani ve volbách do Senátu oprávněny hlasovat nebyly. To v zásadě platilo od samého přijetí příslušných volebních zákonů. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci, jíž letos všichni čelili, se však tento aspekt právní úpravy stal předmětem kritiky. Tu zákonodárce označuje za legitimní, neboť při setrvání stavu hrozily pro volby do krajských zastupitelstev a do Senátu konané na podzim letošního roku z kvantitativního hlediska nebývalé dopady. Zatímco v minulosti se popsaná překážka ve výkonu práva volit týkala pouze desítek případů, nyní, s ohledem na současnou epidemiologickou situaci ohledně vysoce infekčního onemocnění covid-19, zákonodárce očekával dopad na tisíce voličů. To už považoval za neakceptovatelné, a to především z důvodu obav o ústavní konformitu a, vzhledem k možnému počtu takto omezených osob, o regulérnost voleb.

Přijal proto zákon, jenž má osobám s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu ochrany veřejného zdraví před nemocí covid-19 umožnit ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných na letošní podzim volit. Stejně tak má být hlasování umožněno voličům umístěným v pobytových zařízeních sociálních služeb, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a v lůžkových zdravotnických zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu ochrany před nemocí covid-19 uzavřena. Pro tyto cílové skupiny zákon zavádí speciální metody hlasování. Takové speciální způsoby hlasování se však netýkají osob, které zůstávají dobrovolně doma z preventivních důvodů, například po návratu za zahraničí, neboť na ně se překážka ve výkonu volebního práva podle volebních zákonů nevztahuje.

Pro oprávněné voliče, kteří se v popsané situaci ocitnou, budou připraveny zvláštní způsoby hlasování spočívající v hlasování u volebního stanoviště, v hlasování při pobytovém zařízení a v hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Jejich základním aspektem je, že volič, jemuž byla z důvodu hrozby covid-19 nařízena karanténa nebo izolace, nepřichází do kontaktu s běžnou okrskovou volební komisí, ale pouze se speciální komisí pro hlasování. Hlasovací lístky odevzdané těmito voliči pak bude sčítat speciální komise při krajském úřadě.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 24. 8. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři