Zákon stanovící termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021

Dne 24. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 288/2020 Sb. zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Stanovuje především, vedle dalšího, že Ministerstvo financí předloží návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023 vládě do 30. 9. 2020 a dále že vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 předsedovi Poslanecké sněmovny do 30. 10. 2020. 

Základ právní úpravy podrobností předložení návrhu zákona o státním rozpočtu tvoří rozpočtová pravidla a jednací řád Poslanecké sněmovny, přičemž rozpočtová pravidla upravují harmonogram příprav zákona o státním rozpočtu. Obecně platí, že Ministerstvo financí předloží návrh zákona o státním rozpočtu vládě vždy do konce srpna. Jednací řád Poslanecké sněmovny pak vyžaduje, aby byl zákon o státním rozpočtu předložen Poslanecké sněmově nejpozději 3 měsíce před zahájením rozpočtového roku. 

Důvodová zpráva však s odkazem na extrémní nejistotu ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení, jež je důsledkem nedávné pandemické situace, vysvětluje, že v tomto roce nelze výše popsaný obvyklý harmonogram pro sestavení státního rozpočtu na příští rok a pro předložení příslušného návrhu zákona dodržet. Doplňuje, že údaje o hloubce propadu ekonomiky, o dopadech na spotřebu, investice či hrubou přidanou hodnotu, ale také z jiných oblastí reálné ekonomiky budou za 2. čtvrtletí tohoto roku, v němž jsou očekávány nejhlubší projevy aktuální krize, k dispozici až později, než bývá obvyklé. Až tyto údaje pak bude možné poměřit s vynaloženou pomocí státu za účelem zjištění jejích efektů, stejně jako odůvodněnosti následné parciální pomoci ve vybraných dílčích částech ekonomiky. A až na základě těchto znalostí pak má být možné podstatně realističtějším způsobem vypracovat makroekonomickou predikci pro rok 2020 a 2021 a přesněji odhadnout daňové a jiné příjmy pro rozpočtový rok 2021. Proto považoval zákonodárce za žádoucí se od dosavadních pravidel v aktuálním roce odklonit a poskytnout si delší lhůtu pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 24. 6. 2020, platnosti pak pozbude nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články