Změnový zákon ke kontrolnímu řádu

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 64/2014 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o relativně rozsáhlý změnový zákon, který novelizuje bezmála sedm desítek zákonů. Mezi nimi se objevuje například zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o silniční dopravě, zákon o pozemních komunikacích, atomový zákon, zákon o zemědělství, zákon o ochraně osobních údajů, zákony o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze, zákon o silničním provozu, ale i mnoho zákonů dalších. Dle důvodové zprávy bylo jeho přijetí zcela nezbytnou součástí realizace sjednocení procesněprávního prostředí v oblasti kontroly, která byla započata již přijetím zákona o kontrole publikovaného pod č. 255/2012 Sb., tedy tzv. kontrolního řádu účinného od 1.1.2014. Změnový zákon však přichází až nyní. Jeho primárním cílem je eliminovat speciální procesněprávní ustanovení upravující kontrolní postupy ve zvláštních zákonech s tím, že jsou tato ustanovení nahrazována aplikací příslušných ustanovení právě kontrolního řádu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.5.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články