Změnový zákon v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

Dne 22.7.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 135/2014 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon je primárně projevem implementace směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (tzv. směrnice CRDIV), evropského nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (tzv. nařízení CRR) a čl. 3 směrnice 2011/89/EU, který byl do obou uvedených evropských předpisů promítnut. Směrnice i nařízení jsou totiž základními právními akty EU upravujícími podnikání úvěrových institucí, tj. bank a spořitelních a úvěrních družstev (družstevních záložen), upravují však také pravidla obezřetného podnikání vztahující se i na určené obchodníky s cennými papíry.

Nyní přichází zákon, jenž uvedené evropské předpisy implementuje do českého právního řádu, a to formou novelizace jednotlivých sektorových právních předpisů. V několika stovkách novelizačních bodů je tak novelizován zákon o bankách, zákon o České národní bance, zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o finančních konglomerátech. Veškeré změny mají ve svém souhrnu posílit regulatorní rámec v dané oblasti a vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému jak v České republice, tak i v rámci celé EU.

Zákon jako celek nabyl účinnosti dnem 22.7.2014, jeho článek o účinnosti však obsahuje výjimky vztahující se k řadě ustanovení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu