Zrušení evidence tržeb

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 458/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vedle zákona o evidenci tržeb jím byl zrušen rovněž zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka, a jejich příslušné novely. Novelizován jím pak byl zákon o daních z příjmů, zákon o správních poplatcích, zákon o Finanční správě České republiky a zákon o Celní správě České republiky.

Důvodová zpráva popisuje, že cílem bylo celou veřejnoprávní regulaci představovanou povinnostmi obsaženými v zákoně o evidenci tržeb zrušit a tím podnikatele zprostit administrativní a finanční zátěže, jež pro ně evidence tržeb znamenala či do budoucna znamenat měla.  

Primárním úkolem evidence tržeb totiž bylo zaznamenávat údaje o hotovostních tržbách; v poslední době je však zřejmý silný trend příklonu k platbám bezhotovostním, přičemž k tomuto nárustu jednoznačně měla přispět také nedávná pandemie. Tento nárust podílu bezhotovostních plateb na úkor těch hotovostních měl význam evidence tržeb výrazně oslabit. Digitální formy obchodu totiž již takový prostor pro potenciální obcházení daňové povinnosti nepřipouští, a to vzhledem k tomu, že za digitální transakcí zůstává stopa, která většinu poplatníků vede k tomu, že danou transakci do tvrzení svých daňových povinností promítnou.  

Zákonodárce tedy vycházel z předpokladu, že výrazné strukturální změny, především v oblasti digitalizace odvětví obchodu a služeb, růst elektronických plateb, jakož i růst počtu osob, které jsou schopny a ochotny tyto platby využívat, a dále také využívání elektronických platforem jsou trvalého rázu a proces přechodu směrem k většímu využívání elektronických plateb bude pokračovat. Zohlednil také skutečnost, že došlo ke změnám v nastavení některých daňových zákonů, a z uvedeného dovodil, že v současných podmínkách je již efekt evidence tržeb v porovnání s obdobím, kdy byla evidence tržeb zavedena, výrazně nižší, což by se nadále jen prohlubovalo. Proto se rozhodl ke kroku představovanému tímto zákonem přistoupit.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články