Zrušeno nařízení o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev

Dne 13.6.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 107/2014 Sb. nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle Ministerstva zdravotnictví má být zrušením nařízení č. 351/2005 Sb. odstraněna v právní úpravě duplicita v oblasti celní a statistické nomenklatury, jež byla založena nabytím účinnosti přímo použitelného prováděcího evropského nařízení č. 927/2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Tímto evropským nařízením došlo ke zrušení a nahrazení kódů, se kterými rušené vnitrostátní nařízení vlády pracovalo.

Nařízení se zrušuje dnem 28.6.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články