Dohoda, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu

Dohoda, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce

Dohoda je dle své preambule projevem a nástrojem vize smluvních stran dosáhnout optimální a integrované evropské sítě uspořádání letového provozu, která poskytne cestujícím a občanům během všech fází letecké dopravy a ve spojení s jinými dopravními prostředky vysoký stupeň bezpečnosti, nákladové efektivnosti, kapacity a ochrany životního prostředí. Jedním z jejích hlavních cílů je jednak přispět k včasnému a důslednému provádění politiky jednotného evropského nebe v EU i mimo ni v těch státech, které se uplatňováním politiky jednotného evropského nebe zaváží, jednak zavést účinný systém letecké dopravy prostřednictvím opatření, která odpovídají příslušným úkolům a povinnostem stran. Na jejím základě má být také usnadněna potřebná civilně-vojenská spolupráce v oblasti uspořádání letového provozu při uplatňování politiky jednotného evropského nebe.

Po svém podpisu se dohoda začne prozatímně provádět, a to až do okamžiku svého vstupu v platnost.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články