Doplňkový řád Soudního dvora

Dne 1.2.2014 byl v Úředním věstníku EU, řada L, č. 32, str. 37-45, zveřejněn ve formě jednacího řádu Doplňkový řád Soudního dvora.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Ten nahrazuje dosavadní doplňkový řád z roku 1974, již mnohokrát a naposledy v roce 2006 novelizovaný. Podnětem pro vydání nového doplňkového řádu opět bylo schválení nového Jednacího řádu Soudního dvora z roku 2012, jehož nové terminologii a novému postupu při poskytování bezplatné právní pomoci, stejně tak jako řadě dalších věcných i formálních změn, bylo potřeba doplňkový řád přizpůsobit. Jakmile k tomu přistoupilo určení nových orgánů pověřených vyřizováním záležitostí uvedených v článcích 2, 4 a 6 několika členskými státy, a nadto přijetí Bulharska, Rumunska a Chorvatska do EU, bylo rozhodnuto zpracovat, v zájmu přehlednosti právní úpravy, doplňkový řád nový. Ten tak nově v podrobnostech upravuje dožádání, bezplatnou právní pomoc a oznámení o porušení přísahy svědky a znalci v souvislosti s řízeními před Soudním dvorem.

V platnost vstoupil dnem 1.2.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články