Doporučení o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti

Dne 8.3.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 69, str. 112 – 116, zveřejněno doporučení Komise ze dne 7.3.2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti (2014/124/EU).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Doporučení má poskytnout členským státům návod, který jim pomůže lépe a účinněji uplatňovat zásadu rovného odměňování v rámci boje proti diskriminaci v odměňování a přispěje k řešení přetrvávajících rozdílů v odměňování žen a mužů. Podrobněji hovoří o právu zaměstnanců na informace o úrovni platů, podávání zpráv o odměňování, auditech odměňování, kolektivním vyjednávání, ochraně údajů, pojmu „rovnocenná práce“, systémech hodnocení a klasifikace práce, subjektech zabývajících se rovným zacházením, sledování a prosazovaní daných principů, ale i o osvětové činnosti. Doporučení ideově navazuje na úvodní ustanovení Smlouvy o Evropské unii, která zakotvují rovnost žen a mužů jakožto jednu ze základních hodnot a úkolů EU, ale i na další ustanovení evropských aktů hovořící o úsilí o odstranění nerovností, podpoře rovného zacházení s muži i ženami a boji proti jakékoliv diskriminaci na základě pohlaví. Rovnost mužů a žen, včetně oblasti zaměstnávání, práce a odměny za práci, se prolíná celým evropským právním řádem. Přesto mělo být zjištěno, že ženy v EU stále ještě vydělávají za každou odpracovanou hodinu v průměru o 16,2 % méně než muži (což vyplývá z Eurostatu 2011), a to navzdory významnému pokroku, jehož dosáhly, pokud jde o vzdělání a praxi. To svědčí o přetrvávajících rozdílech v odměňování žen a mužů, které se dosud snižovaly jen velmi pomalu. Právě vydané doporučení má být jedním z kamínků mozaiky, jak se dopracovat ke stavu, kdy tomu tak už nebude.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články