Evropské nařízení stanovící kodex sítě pro připojení spotřeby

Dne 18.8.2016 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 223, str. 10 an., zveřejněno nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17.8.2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
novela podpis založení společnosti notářský řád
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízení bylo zpracováno v návaznosti na evropské nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a je jím zaváděn kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení některých prvků k elektrizační soustavě. Jde o odběrná elektrická zařízení připojená k přenosové soustavě, distribuční zařízení připojená k přenosové soustavě, distribuční soustavy, a to včetně uzavřených distribučních soustav, a odběrné jednotky používané odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav. Stanovuje rovněž povinnosti, jež mají zajistit, aby provozovatelé soustav využívali schopností odběrných elektrických zařízení a distribučních soustav vhodným, transparentním a nediskriminačním způsobem za účelem zajištění rovných podmínek v celé EU.

Nařízení by mělo přispět k zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou, k zajištění bezpečnosti provozu soustavy a integrace obnovitelných zdrojů elektřiny do soustavy a k usnadnění obchodu s elektřinou v celé EU. Prioritou totiž je zachování bezpečnosti dodávek energie, zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění toho, aby všichni spotřebitelé mohli nakupovat energii za dostupné ceny, čemuž by mělo napomoci rychlé dokončení plně funkčního a navzájem propojeného vnitřního trhu s energií.

Nařízení vstupilo v platnost dnem 7.9.2016, jeho požadavky se pak použijí po uplynutí tří let od vyhlášení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články