Hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU

Dne 14.1.2017 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 11, str. 23 a násl., zveřejněna Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou Unií a jejími členskými státy na straně druhé.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dohoda byla uzavřena s obecným cílem vytvořit rozšířený a bezpečný trh pro zboží a služby smluvních stran snížením nebo odstraněním překážek obchodu a investic. Jejím deklarovaným účelem je především stanovit jasná, transparentní, předvídatelná a vzájemně výhodná pravidla, jimiž se bude řídit jejich obchod a investice. Smluvní strany znovu zdůrazňují význam mezinárodní bezpečnosti, demokracie, lidských práv a právního státu pro rozvoj mezinárodního obchodu a hospodářské spolupráce, přičemž uznávají, že uzavřením této dohody zůstává zachováno právo obou stran na regulaci na jejich územích a flexibilitu při dosahování legitimních cílů politiky, jako je například veřejné zdraví, bezpečnost, životní prostředí, veřejná mravnost a podpora a ochrana kulturní rozmanitosti. Dohoda má za cíl stimulovat vzájemně prospěšnou obchodní činnost, aniž by tím bylo dotčeno právo obou stran na regulaci ve veřejném zájmu na jejich území.

Jednání o dohodě bylo zahájeno po zmocnění Komise k jeho započetí v roce 2009, což bylo završeno podpisem dohody dne 30.10.2016. Dle jejího článku 30.7 má vstoupit v platnost poté, co si strany vymění písemná oznámení potvrzující, že splnily své vnitřní požadavky a postupy, přičemž je však stanovena možnost jejího prozatímního provádění. Tím se aktuálně zabývá rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28.10.2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články