Nařízení, kterým se provádí nařízení č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

Dne 22.8.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 249, str. 1 a násl., publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18.7.2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízení v podrobnostech stanovuje opatření uvedená v článku 72 daného nařízení č. 168/2013, a to za účelem zavedení jednotných podmínek provádění správních požadavků na schvalování nových dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků zkonstruovaných a vyrobených pro taková vozidla. Stejně tak stanovuje správní požadavky na uvádění na trh a uvádění do provozu dílů a zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování základních systémů.

Ideou bylo, v zájmu srozumitelnosti, předvídatelnosti, racionality a zjednodušení a za účelem snížení zátěže pro výrobce vozidel, na základě stávající praxe dále zjednodušit a standardizovat dokumenty používané v rámci postupů schvalování typu. Od doby, kdy byly směrnicí o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel stanoveny šablony používané pro schvalování typu, se totiž ve vozidlech objevily nové technologie, například elektromotory nebo zavedení emisních úrovní Euro. V důsledku toho byla indikována potřeba tyto šablony upravit.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 11.9.2014, použije se od 1.1.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články