Nařízení, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

Dne 31.12.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 361, str. 1-8, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17.12.2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock

Nařízením se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany povolená rozhodnutím 2011/167/EU, přičemž představuje zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5.10.1973, tzv. Evropské patentové úmluvy. Jednotná patentová ochrana v rámci vnitřního trhu, nebo alespoň v rámci jeho podstatné části, patří mezi právní nástroje, které mají podniky k dispozici při výrobě a přeshraniční distribuci svých výrobků. Výše uvedeným rozhodnutím byla posílená spolupráce mezi některými členskými státy, kam náleží i Česká republika, v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany povolena, aby podporovala vědeckotechnický pokrok a fungování vnitřního trhu tím, že zajistí snazší, méně nákladný a právně zajištěný přístup k patentovému systému. Jejím prostřednictvím má být dosaženo zvýšení úrovně patentové ochrany tím, že bude umožněno získat jednotnou patentovou ochranu v zúčastněných členských státech, čímž se odstraní náklady a celková složitost pro podniky v celé EU. Jednotná patentová ochrana by měla být k dispozici majitelům evropského patentu ze zúčastněných členských států i z jiných států bez ohledu na jejich státní příslušnost, bydliště nebo sídlo. K jejímu dosažení má být využito již existujícího evropského patentu udělovaného Evropským patentovým úřadem, kterému by měl být na žádost majitele patentu přiznán na základě tohoto nařízení jednotný účinek v zúčastněných členských státech.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 20.1.2013, použije se od 1.1.2014 nebo ode dne vstupu Dohody o jednotném patentovém soudu v platnost, podle toho, co nastane později.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články