Nařízení o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 12-29, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15.1.2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Jízdenková kauza
Foto: Shutterstock

Nařízením je stanoven programový rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, hlavní oblasti a cíle akcí plánovaných na období let 2013 až 2017, a to vše v souladu s články 13 a 14 nařízení (ES) č. 223/2009. Vytváří se jím evropský statistický program na období let 2013 až 2017, který má dle úvodních ustanovení nařízení představovat přidanou hodnotu spočívající v tom, že bude zaručeno, že se evropská statistika soustředí na informace nutné k navrhování, provádění, sledování a hodnocení politik EU. Vedle toho má přispívat k účinnému využívání zdrojů tím, že podporuje akce, které důležitým způsobem přispívají k vývoji, vypracovávání a šíření harmonizovaných, srovnatelných, spolehlivých, uživatelsky přívětivých a dostupných statistických informací na základě jednotných norem a společných kritérií kvality stanovených v platném Kodexu evropské statistiky. Spolehlivé empirické údaje a statistiky jsou totiž považovány za mající zcela zásadní význam pro měření dosaženého pokroku a vyhodnocení účinnosti politik a programů EU.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 9.2.2013.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články