Nařízení o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Dne 12.3.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 72, str. 1 – 41, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11.3.2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Internet, počítač, právo
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízením se zřizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám, a to na období od 1.1.2014 do 31.12.2020. Stanovují se rovněž cíle fondu, rozsah jeho podpory, dostupné finanční zdroje a jejich přidělení jednotlivým členským státům, ale také pravidla nezbytná pro zajištění účinného a účelného fungování fondu. Fond byl zřízen proto, aby zde existoval subjekt schopný podporovat sociální soudržnost, posilovat sociální začlenění a v konečném důsledku tak napomáhat dosahování obecného cíle, jímž je vymýcení chudoby v EU. Cílem strategie Evropa 2020 je totiž snížit počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 nejméně o 20 milionů. Fond má taktéž přispívat k dosahování specifického cíle, jakým je zmírnění nejhorších forem chudoby, a to tím, že poskytne nejchudším osobám pomoc nefinanční povahy, ať již jde o potraviny nebo o základní materiální pomoc a činnosti na podporu sociálního začlenění nejchudších osob. Na druhou stranu byl fond vytvořen proto, aby spíše jen doplnil vnitrostátní programy na udržitelné vymýcení chudoby a sociální začlenění, za něž i nadále primárně zodpovídají samotné členské státy. Pokud jde o konkrétní projevy činnosti fondu, ten má například podporovat vnitrostátní systémy, jež prostřednictvím partnerských organizací vybraných členskými státy distribuují nejchudším osobám potraviny nebo základní materiální pomoc. Může také podporovat činnosti spojené se sběrem, přepravou, skladováním a distribucí potravinových darů, a to s cílem zvýšit a rozrůznit dodávky potravin nejchudším osobám, omezit plýtvání potravinami a předcházet mu. Finanční zdroje, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondu na období 2014 až 2020, činí bezmála 3,4 mld. EUR.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 12.3.2014, použitelné je již od 1.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články