Nařízení o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních

Dne 24.4.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 122, str. 18-43, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3.4.2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Obecným cílem nového nařízení je především zvýšit bezpečnost letectví vytvořením předpokladů pro to, aby mohly být příslušné informace týkající se bezpečnosti civilního letectví hlášeny, shromažďovány, ukládány, chráněny, vyměňovány, rozšiřovány a analyzovány. Má zajistit, aby byla, ve vhodných případech, na základě analýzy získaných informací včas přijímána bezpečnostní opatření, aby byly neustále dostupné bezpečnostní informace na základě předpisů o ochraně důvěrnosti a o vhodném používání informací a na základě harmonizované a posílené ochrany osob podávajících hlášení a osob v hlášení o události uvedených, ale také aby rizika v oblasti bezpečnosti letectví byla zkoumána a řešena jak na úrovni EU, tak i jednotlivých členských států. Taková hlášení událostí mají sloužit výhradně pro předcházení nehodám a incidentům, nikoli k určování viny a odpovědnosti. Vše je vedeno snahou zajistit všeobecně vysokou úroveň bezpečnosti civilního letectví, v rámci čehož má být vyvinuto veškeré úsilí ke snížení počtu nehod a incidentů s cílem zajistit důvěru veřejnosti v leteckou dopravu. Prevence nehod má být podpořena usnadněním provádění rychlých a vysoce kvalitních šetření.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 14.5.2014, použije se, s některými výjimkami, od 15.11.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články