Nařízení o nových službách v osobní železniční dopravě

Dne 12.8.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 239, str. 1 – 10, publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11.8.2014 o nových službách v osobní železniční dopravě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Členské státy EU v souladu se směrnicí 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru otevřely své trhy pro služby mezinárodní osobní železniční dopravy poskytované kterýmkoli železničním podnikem, kterému byla vydána licence podle uvedené směrnice. V průběhu mezinárodní osobní železniční dopravy mají železniční podniky oprávnění k nástupu cestujících na kterékoli stanici umístěné na mezinárodní trase a výstupu cestujících na jiné takové stanici, včetně stanic umístěných v témže členském státě. Takové zavedení nových mezinárodních spojů by však nemělo být využito k otevření trhu pro služby vnitrostátní osobní dopravy, mělo by se zaměřit pouze na zastávky doplňující mezinárodní službu; hlavním účelem nových spojů by totiž měla být přeprava cestujících na mezinárodní trase. Regulační subjekt, jenž bude zřizován každým členským státem, by měl na žádost příslušných orgánů nebo dotčených železničních podniků rozhodovat o hlavním účelu navrhované nové služby. Stejně tak by měl rozhodovat, zda by navrhovaná nová služba v mezinárodní osobní železniční dopravě ohrozila hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách, neboť otevření mezinárodní osobní železniční dopravy hospodářské soutěži může mít důsledky pro organizaci a financování osobní železniční dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách podle evropského nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici.

A právě nové nařízení stanovuje podrobný postup a kritéria, které je nutno dodržovat při rozhodování jednak o tom, zda hlavním účelem služby v železniční dopravě je přeprava cestujících mezi stanicemi umístěnými v různých členských státech, ale také o tom, zda je mezinárodní osobní železniční dopravou ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě. Nařízení se však nevztahuje na služby organizované podnikem za účelem přepravy svých vlastních zaměstnanců do práce a zpět ani na služby, na které se veřejnosti neprodávají jízdenky.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 1.9.2014, použije se od 16.6.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články