Nařízení o poskytování mimořádné podpory v rámci EU

Dne 16.3.2016 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 70, str. 1 an., publikováno nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15.3.2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízením je stanovován rámec, v němž může být poskytována mimořádná podpora EU prostřednictvím konkrétních opatření, jež jsou přiměřená hospodářské situaci, v případě probíhajících či potenciálních přírodních nebo člověkem způsobených pohrom. Takovou mimořádnou podporu bude možné poskytovat pouze v případech, kdy výjimečný rozsah a dopad těchto pohrom povede k závažným dalekosáhlým humanitárním důsledkům v jednom nebo více členských státech, a pouze za výjimečných okolností, k jejichž řešení nebude dostačovat žádný jiný nástroj, který je členským státům a EU k dispozici.

Rada dala přijetím daného předpisu najevo, že považuje vzájemnou pomoc a podporu poskytovanou v souvislosti s pohromami za základní projev univerzální hodnoty solidarity mezi lidmi, jakož i za morální imperativ, neboť tyto pohromy mohou vést k situaci, kdy značný počet lidí není schopen naplnit své základní potřeby, což může mít závažné nepříznivé účinky na jejich zdraví a život. Zohlednila totiž, že dopad přírodních nebo člověkem způsobených pohrom uvnitř EU je čím dál tím závažnější, což je spojeno s řadou faktorů, jako je například změna klimatu, ale také s jinými vnějšími faktory a okolnostmi, které k tomu přispívají a jež lze zaznamenat v sousedství EU.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 16.3.2016. Rada jím současně rozhodla o aktivaci mimořádné podpory pro současný příliv uprchlíků a migrantů do EU, a to na období tří let.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články