Nařízení o tachografech v silniční dopravě

Dne 28.2.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 60, str. 1-33, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4.2.2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízení nově stanovuje povinnosti a požadavky týkající se konstrukce, montáže, používání, zkoušení a kontroly tachografů používaných v silniční dopravě; ty musí, s ohledem na svou konstrukci, montáž, používání a zkoušení, vyhovovat jeho požadavkům. Stanoví rovněž podmínky a požadavky, za nichž mohou být informace a údaje jiné než osobní zaznamenané, zpracované nebo uložené v tachografech použity pro účely jiné, než je kontrola uvedená výše. Dochází rovněž k novelizaci nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a ke zrušení nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

K nové právní úpravě prezentované zcela novým předpisem bylo přistoupeno především proto, že zrušované nařízení o záznamovém zařízení v silniční dopravě, které doposud upravuje konstrukci, montáž, používání a zkoušení tachografů, je již letité a bylo několikrát významně změněno. Proto zde již byla cítit jistá potřeba danou právní úpravu rekodifikovat, učinit ji pro adresáty v ní obsažených norem srozumitelnější. Bylo zjištěno, že pro zajištění účinnosti a účelnosti systému tachografů je třeba zlepšit některé jejich technické prvky a kontrolní postupy  

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 1.3.2014, s výhradou několika dříve použitelných článků se použije od 2.3.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články