Nařízení o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz solárního skla z Čínské lidové republiky

Dne 27.11.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 316, str. 8 – 28, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 1205/2013 ze dne 26.11.2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz solárního skla z Čínské lidové republiky.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet
Foto: Fotolia

Nařízením se na dovoz určitého, v nařízení specifikovaného solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky do Evropské unie ukládá prozatímní antidumpingové clo. To se Komise rozhodla uvalit na základě v únoru tohoto roku zahájeného řízení, jež bylo iniciováno podnětem podaným jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby solárního skla v EU. V rámci řízení bylo zjištěno, že v důsledku dumpingového dovozu solárního skla z Číny prodejní ceny výrobního odvětví EU nedosahují ani výrobních nákladů, což se nepříznivě projevuje na jeho ziskovosti, která během období šetření vykazovala záporné hodnoty. Komise dospěla k závěru, že dané evropské výrobní odvětví utrpělo během období šetření podstatnou újmu, přičemž dumpingový dovoz a značný nárůst jeho podílu na trhu za ceny, které se trvale podbízejí vůči cenám výrobního odvětví EU, hrály v této podstatné újmě rozhodující roli.

Dle Komise tedy byla šetřením prokázána příčinná souvislost mezi podstatnou újmou způsobenou výrobnímu odvětví EU a dumpingovým dovozem z Čínské lidové republiky. Rozhodla se tedy pro uložení prozatímního antidumpingového cla, přičemž očekává, že se díky němu podaří obnovit spravedlivé obchodní podmínky na trhu EU a výrobnímu odvětví EU umožní přizpůsobit ceny obdobného výrobku tak, aby zohledňovaly výrobní náklady, což zlepší jeho ziskovost. Uložení opatření má rovněž umožnit výrobnímu odvětví EU získat zpět alespoň část podílu na trhu, o nějž přišlo, což má mít kladný dopad na jeho celkovou finanční situaci, ale také lepší přístup ke kapitálu, což by mělo umožnit další investice do výzkumu, vývoje a inovací na trhu solárního skla. Dle Komise je rovněž pravděpodobné, že výrobci v EU, kteří byli nuceni zastavit výrobu v důsledku tlaku čínského dumpingového dovozu, by mohli znovu zahájit své podnikání. Celkově by podle tohoto scénáře měla být zajištěna nejen stávající pracovní místa, ale existovaly by i reálné vyhlídky na další rozšíření výroby a zvýšení zaměstnanosti. Pokud by naopak opatření uložena nebyla, má Komise za to, že by došlo k další ztrátě podílu na trhu s dalším zhoršením ziskovosti výrobního odvětví EU, což by bylo z krátkodobého a střednědobého hlediska neudržitelné. V důsledku toho by kromě velkého počtu výrobců v EU, kteří byli již z trhu vytlačeni, mohla insolvence hrozit také dalším, a to by v krátkodobém až střednědobém časovém měřítku vedlo k pravděpodobnému zániku celého výrobního odvětví v Evropské unii s následným závažným dopadem na stávající pracovní místa.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 28.11.2013, přičemž se jeho článek 1 ukládající prozatímní antidumpingové clo použije po dobu šesti měsíců.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články