Nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 1-11, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15.1.2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce

Nařízení stanoví harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost a zajistit náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce. Nařízení je jedním z opatření, které bylo na úrovni Unie přijato na základě doporučení Stálého výboru pro prekurzory zřízeného Komisí v roce 2008 v rámci politiky zvýšení zabezpečení výbušnin a ochrany proti páchání teroristických útoků. Některé členské státy již právní a správní předpisy týkající se uvádění na trh, zpřístupňování nebo držení některých prekurzorů výbušnin přijaly. Nyní příslušné orgány dospěly k závěru, že se tyto právní a správní předpisy od sebe vzájemně liší a mohou představovat překážky obchodu v rámci EU. Měly by tedy být harmonizovány, a to proto, aby se zlepšil volný pohyb chemických látek a směsí na vnitřním trhu, aby se v největší možné míře zamezilo narušování hospodářské soutěže a aby zároveň byla zajištěna vysoká úroveň ochrany bezpečnosti široké veřejnosti.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 1.3.2013.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články